1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இணையவழி பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - கூடுதல் முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 24, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இணையவழி பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - கூடுதல் முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்களுக்கு இணையவழி பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - கூடுதல் முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment