10 , 12 வகுப்புகளுக்கு திருப்புதல் தேர்வு நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 7, 2022

10 , 12 வகுப்புகளுக்கு திருப்புதல் தேர்வு நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 10 , 12 வகுப்புகளுக்கு திருப்புதல் தேர்வு நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

DOWNLOAD HERE CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment