பிப்ரவரி 18 அன்று பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 17, 2022

பிப்ரவரி 18 அன்று பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உத்தரவு

 பிப்ரவரி 18  அன்று பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உத்தரவு

உள்ளூர் விடுமுறை 

CLICK HERE பிப்ரவரி 18 அன்று பள்ளிகளுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment