2021-2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - விண்ணப்பங்கள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தமை- இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் மற்றும் பொது மாறுதல்- திருந்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியிடுதல் சார்ந்து தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 15, 2022

2021-2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - விண்ணப்பங்கள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தமை- இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் மற்றும் பொது மாறுதல்- திருந்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியிடுதல் சார்ந்து தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 2021-2022 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் பொது மாறுதல் - விண்ணப்பங்கள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தமை- இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணி நிரவல் மற்றும் பொது மாறுதல்- திருந்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியிடுதல் சார்ந்து தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment