5 ஆம் வகுப்பு மார்ச் 4 வாரங்களுக்குரிய LESSON PLAN - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 22, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மார்ச் 4 வாரங்களுக்குரிய LESSON PLAN

 5 ஆம் வகுப்பு மார்ச்  4  வாரங்களுக்குரிய LESSON PLAN

LESSON PLAN  ( 2020 - 2021 )

*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மார்ச் முதல் வாரத்திற்குரிய LESSON PLAN*

https://bit.ly/3sbgx8M


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மார்ச்  2 வது வாரத்திற்குரிய LESSON PLAN*

https://bit.ly/3scuqne


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மார்ச்  3 வது வாரத்திற்குரிய LESSON PLAN*

https://bit.ly/3v8lbGk


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மார்ச்  4 வது வாரத்திற்குரிய LESSON PLAN*

https://bit.ly/350Lgwf

No comments:

Post a Comment