இந்த வாரத்திற்குரிய 6 , 7, 8 வகுப்புகளுக்கான LESSON PLAN - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, February 13, 2022

இந்த வாரத்திற்குரிய 6 , 7, 8 வகுப்புகளுக்கான LESSON PLAN

 இந்த வாரத்திற்குரிய 6 , 7, 8 வகுப்புகளுக்கான LESSON PLAN

LESSON PLAN 

*🟣 STD 6 MATHS LESSON PLAN FEBRUARY 14 - 17*

https://bit.ly/3BgGc2y


*🟣 STD 7 MATHS LESSON PLAN FEBRUARY 14 - 17*

https://bit.ly/3rLi6tJ


*🟣 STD 8 MATHS LESSON PLAN FEBRUARY 14 - 17*

https://bit.ly/3HMGRet


*🟣 STD 7  SCIENCE LESSON PLAN FEBRUARY 14 - 17*

https://bit.ly/3GLNE7c


*🟣 STD 8  SCIENCE LESSON PLAN FEBRUARY 14 - 17*

https://bit.ly/34H573r

No comments:

Post a Comment