ஈராசியர்கள் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்து அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, February 28, 2022

ஈராசியர்கள் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்து அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 ஈராசியர்கள் பள்ளியில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணி விடுவிப்பது குறித்து அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - தொடக்க கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment