ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, February 2, 2022

ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

 ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு

Proceedings 

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment