ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 22, 2022

ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

 ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் 

*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : TO HANDLE STD 1 TO 10 & KG TEACHERS*

*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : POST GRADUATE TEACHERS ( TAMIL , ENGLISH , PHYSICS , CHEMISTRY , MATHS , BOTANY , ZOOLOGY , COMMERCE , ACCOUNTANCY , ECONOMICS )*

*PRIMARY TEACHERS ( ALL SUBJECTS )*

*NURSERY TRAINED TEACHERS / PET & MUSIC TEACHERS*

https://bit.ly/3JGdMSI


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : POST GRADUATE TEACHERS ( PHYSICS , CHEMISTRY , ENGLISH , SOCIAL SCIENCE / PRIMARY TEACHERS & ART TEACHERS*

https://bit.ly/3JKqnUV


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : தலைமை ஆசிரியர் / POST GRADUATE ( ENGLISH , BIOLOGY ) PRIMARY TEACHERS / KINDERGARTEN*

https://bit.ly/3v4E9xF


*🟣 WANTED PRINCIPAL & ASST PROFESSORS*

https://bit.ly/3t1nkkF

No comments:

Post a Comment