முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெறுதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 24, 2022

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெறுதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம்  நடைபெறுதல் - சார்பு - பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment