மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட முதல் திருப்புதல் தேர்வு விடைத்தாட்கள் குறித்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் பிறப்பித்த உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 24, 2022

மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட முதல் திருப்புதல் தேர்வு விடைத்தாட்கள் குறித்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் பிறப்பித்த உத்தரவு

 மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட முதல் திருப்புதல் தேர்வு விடைத்தாட்கள் குறித்து அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர்  பிறப்பித்த உத்தரவு

Answer sheet 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment