முதல் திருப்புதல் தேர்வு : பறக்கும் படை உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்து ஆணையிடல் - சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, February 15, 2022

முதல் திருப்புதல் தேர்வு : பறக்கும் படை உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்து ஆணையிடல் - சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 முதல் திருப்புதல் தேர்வு : பறக்கும் படை உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்து ஆணையிடல் - சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD DEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment