பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மறுகட்டமைப்பு செய்தல் - இல்லம் தேடி கல்வி தன்னார்வலரகளை ஈடுபடுத்துதல் --மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, February 27, 2022

பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மறுகட்டமைப்பு செய்தல் - இல்லம் தேடி கல்வி தன்னார்வலரகளை ஈடுபடுத்துதல் --மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மறுகட்டமைப்பு செய்தல் - இல்லம் தேடி கல்வி தன்னார்வலரகளை ஈடுபடுத்துதல் --மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment