01.01.2022 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக இணை இயக்குநர் (மே.நி.க.) உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 25, 2022

01.01.2022 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக இணை இயக்குநர் (மே.நி.க.) உத்தரவு

 01.01.2022 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக இணை இயக்குநர் (மே.நி.க.) உத்தரவு

 


*🟣 கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் - மார்ச் 26*

https://bit.ly/3DfxqCX

01.01.2022 நிலவரப்படி முதுகலை ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கு தகுதி வாய்ந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரம் கோரி பள்ளிக் கல்வி ஆணையரக இணை இயக்குநர் (மே.நி.க.) உத்தரவு


*🟣 தமிழ்*

https://bit.ly/3NqCoSi


*🟣 ENGLISH*

https://bit.ly/3IETCaI


*🟣 கணிதம்*

https://bit.ly/3qC80dK


*🟣 இயற்பியல்*

https://bit.ly/3tE0Ffs


*🟣 வேதியியல்*

https://bit.ly/3IH8w0i


*🟣 தாவரவியல்*

https://bit.ly/3IA8Cqh


*🟣 விலங்கியல்*

https://bit.ly/3wBU0V6


*🟣 உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை 1*

https://bit.ly/3tFiNFX


*🟣 வரலாறு*

https://bit.ly/3qCipGm


*🟣 பொருளியல்*

https://bit.ly/3qD29ET


*🟣 வணிகவியல்*

https://bit.ly/3tHcamF


*🟣 புவியியல்*

https://bit.ly/3NicnVb


*🟣 அரசியல் அறிவியல்*

https://bit.ly/3NfSIoC

No comments:

Post a Comment