10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் , ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, March 29, 2022

10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் , ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்

 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் & 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் , ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்

ANSWER KEY 

*🟣 12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்*

https://bit.ly/3uJf1ea


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்*

https://bit.ly/36VlfiC


*🟣 10ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்*

https://bit.ly/3wKH4fG

No comments:

Post a Comment