10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( TAMIL MEDIUM & ENGLISH MEDIUM ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, March 29, 2022

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( TAMIL MEDIUM & ENGLISH MEDIUM )

 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் (  TAMIL MEDIUM & ENGLISH MEDIUM )

10 maths 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( தமிழ் மீடியம் )*

https://bit.ly/3NHriIL


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு முக்கிய 2 மதிப்பெண் வினா விடைகள் ( ENGLISH MEDIUM )*

https://bit.ly/3uCoe7P

No comments:

Post a Comment