இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வுகள் மே - 2022 - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 3, 2022

இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வுகள் மே - 2022 - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 இடைநிலை / மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு பொதுத் தேர்வுகள் மே - 2022 - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

PROCEEDINGS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment