30.01.2019 முதல் 13.02.2019 வரை வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கான காரணங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 31, 2022

30.01.2019 முதல் 13.02.2019 வரை வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கான காரணங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு

 30.01.2019 முதல் 13.02.2019 வரை வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்கான காரணங்கள் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment