6 ,7 ,8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 11, 2022

6 ,7 ,8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி

 6 ,7 ,8 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி

6 ,7 ,8 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி*

https://bit.ly/3pU0oTu


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) ஆங்கில வழி*

https://bit.ly/3t2K3he


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி*

https://bit.ly/36bjqxE


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) ஆங்கில வழி*

https://bit.ly/35JMmNz


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) தமிழ் வழி*

https://bit.ly/3MHoHhk


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம்  மார்ச் மாத ஒப்படைப்பு ( SLIP TEST ) ஆங்கில வழி*

https://bit.ly/3w43po6

No comments:

Post a Comment