6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 14 - 18 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 13, 2022

6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 14 - 18 )

 6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 14 - 18 )

LESSON PLAN 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 14 - 18 )*

https://bit.ly/3i8DhjC


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( MARCH 14 - 18 )*

https://bit.ly/37rd8e2

No comments:

Post a Comment