6, 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( THIS WEEK ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 27, 2022

6, 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( THIS WEEK )

 6, 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( THIS WEEK )

 6 ,7 MATHS LESSON PLAN 

6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( THIS WEEK )

https://bit.ly/3uzxzNA


7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( THIS WEEK )

https://bit.ly/3wFC100


No comments:

Post a Comment