7, 8 வகுப்புகளுக்கு மார்ச் இரண்டாம் வாரத்திற்குரிய அறிவியல் பாடத்திற்கான LESSON PLAN ( மார்ச் 7 - 12 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 5, 2022

7, 8 வகுப்புகளுக்கு மார்ச் இரண்டாம் வாரத்திற்குரிய அறிவியல் பாடத்திற்கான LESSON PLAN ( மார்ச் 7 - 12 )

 7, 8 வகுப்புகளுக்கு மார்ச் இரண்டாம் வாரத்திற்குரிய அறிவியல் பாடத்திற்கான LESSON PLAN ( மார்ச் 7 - 12 )

7 , 8 அறிவியல் LESSON PLAN 


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் LESSON PLAN ( MATCH 2ND WEEK )*

https://bit.ly/3MqbMQv


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் LESSON PLAN ( MATCH 2ND WEEK )*

https://bit.ly/3Ce0fiM


No comments:

Post a Comment