கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 30, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


*🟣 கல்வி செய்திகள் 30.03.2022 - PART 1*

https://bit.ly/3Nt7YPd


*🟣 STD 10 MATHS 2ND REVISION ANSWER KEY  TAMIL & ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3qL3vxG


*🟣 தமிழில் உள்ள 42 ஓரெழுத்து சொற்களும் அதற்குரிய பொருள்களும்*

https://bit.ly/3utfukt


*🟣 அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெறுதல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/372iZ9v


*🟣 +2 செய்முறைத் தேர்வுகள் நடத்த வேண்டிய நாட்கள் மற்றும் அறிவுரை வழங்குதல் சார்பு - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3tPEPWw


*🟣 INCREMENT FORM - PDF*

https://bit.ly/3DpL8n5


*🟣 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கில கட்டுரைகள்*

https://bit.ly/3iM7VzF


*🟣 தமிழ் மெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கான 20  பயிற்சித் தாள்கள் வண்ணப் படங்களுடன் மற்றும் YOU TUBE VIDEO LINKS -- PDF*

https://bit.ly/3qLWvjO


*🟣 தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆங்கிலம் கற்றல் கற்பித்தல் ENGLISH TLM*

https://bit.ly/3IQsKos


*🟣 தமிழ் வாசிக்க மற்றும் எழுதிப் படிக்க ஓர் எளிய வழிகாட்டி - PDF*

https://bit.ly/3tR59j1


*🟣 200 தமிழ் வாக்கியங்கள் - PDF*

https://bit.ly/3tQU2Xp


*🟣 500 அடிப்படை ஆங்கில வாக்கியங்கள்*

https://bit.ly/3IOg1m1

No comments:

Post a Comment