மாவட்டம் விட்டு மாவட்ட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் மாநில அளவிலான முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, March 16, 2022

மாவட்டம் விட்டு மாவட்ட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் மாநில அளவிலான முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு

 மாவட்டம் விட்டு மாவட்ட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் மாநில அளவிலான முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு

முன்னுரிமை பட்டியல் வெளியீடு 

மாவட்டம் விட்டு மாவட்ட மாறுதலுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் மாநில அளவிலான முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment