ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 20, 2022

ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

 ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் 

கல்வி செய்திகள் / ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் / பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்


ஆசிரியர்கள் தேவை :


PG ( ENGLISH : SALARY : 25,000 - 40,000 ) 


GRADUATE TEACHERS ( ENGLISH , MATHS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, COMPUTER SCIENCE - SALARY 25,000 - 30,000 ) 


PRIMARY TEACHERS / KG TEACHERS / HINDI TEACHERS - SALARY - 15,000 - 25,000 ) 


ENGLISH CO ORDINATIOR / HINDI CO ORDINATIOR - SALARY - 20,000 - 30,000 - 


WALK IN INTERVIEW - MARCH 21 & 22

https://bit.ly/3qkEp8A


ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் தேவை :

 PG TEACHERS ( TAMIL, ENGLISH, MATHS , PHYSICS, CHEMISTRY, BOTANY, ZOOLOGY, COMPUTER SCIENCE ) 

UG TEACHER ( TAMIL, ENGLISH, MATHS, SOCIAL )

 PRIMARY TEACHERS ( ENGLISH, SCIENCE , SOCIAL SCIENCE ) KG TEACHERS ( ENGLISH ) 

P.E.T LAB ASSISTANT , LIBRARIAN

https://bit.ly/3ubOJkb


ஆசிரியர்கள் தேவை : PGT ( ENGLISH ) TGT ( ENGLISH, MATHS, SOCIAL SCIENCE )

https://bit.ly/3Iro3AY


ஆசிரியர்கள் தேவை : D.TEd / B.A., B.Sc / M.A., M.Sc ( ALL SUBJECTS )& M.Com with B.Ed Degree

https://bit.ly/3uwEuHF


ஆசிரியர்கள் தேவை : WITH OR WITHOUT B.Ed

https://bit.ly/3JsC6Yy

No comments:

Post a Comment