ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுப் பணி ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் : ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 19, 2022

ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுப் பணி ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் : ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்

 ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுப் பணி ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் : ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல்

ரத்துச் செய்ய ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல் 

ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுப் பணி ஆணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் : ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல் - CLICK HERE TO READ MORE

No comments:

Post a Comment