கல்வி செய்திகள் / ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் / பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 20, 2022

கல்வி செய்திகள் / ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் / பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள் / ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் / பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

கல்வி செய்திகள்  / ஆசிரியர் வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் / பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்


*🟣 கல்வி செய்திகள்*

https://bit.ly/3wkFVvd


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை ( 5 பள்ளிகள் ) முழு விவரம் உள்ளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது*

https://bit.ly/3qkDFQN


*🟣 KENDRIYA VIDYALAYA RECRUITMENT - WALK IN INTERVIEW : 21.03.2022 ( 3 SCHOOLS )*

https://bit.ly/3JE3a72


*🟣 WANTED PROFESSORS / ASSOCIATE PROFESSORS / ASST PROFESSORS / PRINCIPAL / VICE PRINCIPAL ( 3 கல்லூரிகள் : முழு விவரம் உள்ளே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது*

https://bit.ly/3N4h9Fr


*🟣 WANTED NON TEACHING STAFFS ( 2 SCHOOLS )*

https://bit.ly/3KYxcmn


*🟣 பிற வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்*

https://bit.ly/3ueJPmt

No comments:

Post a Comment