கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, March 27, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 

HEALTH TIPS

https://bit.ly/3uyZBsy


*🟣 E LEARNING MANAGEMENT SYSTEM த்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் -தமிழ் PDF*

https://bit.ly/3wO969Y


*🟣 தீய பழக்கங்களிலிருந்து மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்த ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி வழங்குதல் சார்பு - CEO PROCEEDINGS*

https://bit.ly/3LgCmu7


*🟣 தமிழில் உள்ள 42 ஓரெழுத்து சொற்களும் அதற்குரிய பொருள்களும்*

https://bit.ly/3utfukt


*🟣 TN EMIS கண்காணிப்பு செயலி மூலம் பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலர்கள் பள்ளி மற்றும் வகுப்பறை ஆய்வின் பொழுது பதிவு செய்யும் விவரங்கள்*

https://bit.ly/3iHeOlO


*🟣 Teachers Self Assessment Format (PINDICS) - PDF*

https://bit.ly/3iLx7pX


*🟣 சொந்த செலவில் நூலகம் அமைத்த அரசுப் பள்ளி ஆசிரியை*

https://bit.ly/3NrLNc0

No comments:

Post a Comment