மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வில் கலந்துகொள்ளும் ஆசிரியர்களை அட்டவணையின்படி பணிவிடுவிப்பு செய்ய CEO உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 3, 2022

மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வில் கலந்துகொள்ளும் ஆசிரியர்களை அட்டவணையின்படி பணிவிடுவிப்பு செய்ய CEO உத்தரவு

 மாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வில் கலந்துகொள்ளும் ஆசிரியர்களை அட்டவணையின்படி பணிவிடுவிப்பு செய்ய CEO உத்தரவு

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment