தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, March 29, 2022

தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators)

 தொடக்கநிலை முதல் மேல்நிலை வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கான 

ஆசிரியர் செயல்திறன் மதிப்பீடு (PINDICS - Performance Indicators)

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD SPD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment