ஏப்ரல் 11 & 13 உள்ளூர் விடுமுறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 2, 2022

ஏப்ரல் 11 & 13 உள்ளூர் விடுமுறை

 ஏப்ரல் 11 & 13 உள்ளூர் விடுமுறை

உள்ளூர் விடுமுறை 

*🟣 ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை : கலெக்டர் அறிவிப்பு*

https://bit.ly/3jeVoW1


*🟣 ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை : கலெக்டர் அறிவிப்பு*

https://bit.ly/3uP6tCe

No comments:

Post a Comment