காஞ்சிபுரம் மண்டல வாரியான ஆய்வுக் கூட்டம் - 20.04.2022 மற்றும் 21.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, April 12, 2022

காஞ்சிபுரம் மண்டல வாரியான ஆய்வுக் கூட்டம் - 20.04.2022 மற்றும் 21.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 காஞ்சிபுரம் மண்டல வாரியான ஆய்வுக் கூட்டம் - 20.04.2022 மற்றும் 21.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment