கோயம்புத்தூர் மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் - 22.04.2022 மற்றும் 23.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, April 12, 2022

கோயம்புத்தூர் மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் - 22.04.2022 மற்றும் 23.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 கோயம்புத்தூர் மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் - 22.04.2022 மற்றும் 23.04 2022 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment