5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு - தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு - தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்

 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( Prepared by Minnal kalviseithi team )

5 th Tamil 

CLICK HERE 5 ஆம் வகுப்பு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்

No comments:

Post a Comment