6 ,7 & 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

6 ,7 & 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 6 ,7 & 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்  மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள்


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3F1a4SG


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்  மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3EYlI0D


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல்  மூன்றாம் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3voIGKR

No comments:

Post a Comment