6 , 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( APRIL 3 - 8 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 2, 2022

6 , 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( APRIL 3 - 8 )

 6 , 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( APRIL 3 - 8 )

LESSON PLAN 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( APRIL 3 - 8 )*

https://bit.ly/3u0jMki


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் LESSON PLAN ( APRIL 3 - 8 )*

https://bit.ly/3NJGDrX

No comments:

Post a Comment