பள்ளி இறுதித் தேர்வில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் செய்வது சார்பான கருத்துருக்களை பரிந்துரை செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 1, 2022

பள்ளி இறுதித் தேர்வில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் செய்வது சார்பான கருத்துருக்களை பரிந்துரை செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளி இறுதித் தேர்வில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிப்பெண் சான்றிதழ்களில் திருத்தம் செய்வது சார்பான கருத்துருக்களை பரிந்துரை செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்த பள்ளிக் கல்வி ஆணையரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment