மே மாதத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதும் உகந்ததா ? மருத்துவர் ஆலோசனைகள் மற்றும் பெற்றோர் எதிர்பார்ப்பு என்னென்ன ? - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 7, 2022

மே மாதத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதும் உகந்ததா ? மருத்துவர் ஆலோசனைகள் மற்றும் பெற்றோர் எதிர்பார்ப்பு என்னென்ன ?

 மே மாதத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதும் உகந்ததா ? மருத்துவர் ஆலோசனைகள் மற்றும் பெற்றோர் எதிர்பார்ப்பு என்னென்ன ?

மருத்துவர் ஆலோசனைகள் 

மே மாதத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதும் உகந்ததா ? மருத்துவர் ஆலோசனைகள் மற்றும் பெற்றோர் எதிர்பார்ப்பு என்னென்ன ? - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment