விடுமுறை செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, April 12, 2022

விடுமுறை செய்திகள்

 விடுமுறை செய்திகள்

விடுமுறை செய்திகள் 

*🟣 இன்று ( 13.04.2022 ) உள்ளூர் விடுமுறை*

https://bit.ly/3jy8KfT


*🟣 ஏப்ரல் 16 உள்ளூர் விடுமுறை*

https://bit.ly/3uyQFok


*🟣 ஏப்ரல் 19 உள்ளூர் விடுமுறை*

https://bit.ly/37GXMlE


*🟣 ஏப்ரல் 16 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை*

https://bit.ly/3LYw5DY


*🟣 விடுமுறை குறித்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3vcSAhv

No comments:

Post a Comment