மனமொத்த மாறுதல் மற்றும் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 18, 2022

மனமொத்த மாறுதல் மற்றும் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு

 மனமொத்த மாறுதல் மற்றும் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் திருத்திய கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment