கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 7, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


*🟣 TN EMIS SCHOOL APP NEW UPDATE - DIRECT LINK*

https://bit.ly/3M4FXMv


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும்  பயிற்சி MODULE 3 LINK*

https://bit.ly/3u66N0v


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி கட்டகம் -3 , உத்தேச விடைகள்*

https://bit.ly/3DDn0xg

No comments:

Post a Comment