ஆசிரியர்களுக்கான மனமொத்த மாறுதல், அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை & வழிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 9, 2022

ஆசிரியர்களுக்கான மனமொத்த மாறுதல், அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை & வழிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு

 ஆசிரியர்களுக்கான மனமொத்த மாறுதல், அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துவதற்கான கால அட்டவணை & வழிமுறைகள் பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு

கலந்தாய்வு 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment