பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகைப்பதிவு அதிகரித்தல் - பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் , வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 8, 2022

பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகைப்பதிவு அதிகரித்தல் - பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் , வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வருகைப்பதிவு அதிகரித்தல்  - பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் , வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்பு முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

CEO PROCEEDINGS 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment