ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு : மனமொத்த மாறுதல் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் விண்ணப்பங்கள் EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - PROCEEDINGS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, April 11, 2022

ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு : மனமொத்த மாறுதல் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் விண்ணப்பங்கள் EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - PROCEEDINGS

 ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு : மனமொத்த மாறுதல் / அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் விண்ணப்பங்கள் EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - PROCEEDINGS

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment