ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 மற்றும் Paper 2 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 23, 2022

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 மற்றும் Paper 2 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 மற்றும் Paper  2  க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எழுதும் நண்பர்களுக்கு

இங்கே பதிவு செய்துள்ள PAPER 1 மற்றும் PAPER 2 க்கான வினாத்தாள்களில் உள்ள வினாக்கள் வேறுபட்டவை

Paper 1 க்கான வினாத்தாள் 32 பக்கங்களும் Paper 2 க்கான வினாத்தாள் 48 பக்கங்களும் கொண்டது


*🟣 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 1 க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்*

https://bit.ly/3rMUtR9


*🟣 ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - Paper - 2  க்கான மாதிரி வினாத்தாள்கள்*

https://bit.ly/3vHebPu

No comments:

Post a Comment