1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கணிதம் வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கணிதம் வினாத்தாள்கள்

 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கணிதம் வினாத்தாள்கள்

கணிதம் வினாத்தாள் 


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/390ok1U


*🟣 2  ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3P7EXJN


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3MaRgTP


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3FxXRoD


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3vRU3LB


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3vTeFDh


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/3OYMIS2


*🟣 8  ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM*

https://bit.ly/39yICzN


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3MVV1MH


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்* TM & EM*

https://bit.ly/3ymLyKo

No comments:

Post a Comment