1 - 8 வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 11, 2022

1 - 8 வினாத்தாள்கள்

 1 - 8 வினாத்தாள்கள்

வினாத்தாள்கள் 

*🟣 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள வினாத்தாள்கள் ( ALL SUBJECTS ) ( TM & EM )*

https://bit.ly/3w5y16Y


*🟣 6 ,7 & 8 அறிவியல் & சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/39bfdvC


*🟣 6 , 7 & 8 ஆம் வகுப்பு உடற்கல்வி மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/37nJAy7

No comments:

Post a Comment