1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு முடிய பயிலும் மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 14, 2022

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு முடிய பயிலும் மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்

 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு முடிய பயிலும் மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளித்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் இணை செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment