10, 11 & 12 பொதுத்தேர்வு - தேர்விற்கான அறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமனம் செய்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 1, 2022

10, 11 & 12 பொதுத்தேர்வு - தேர்விற்கான அறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமனம் செய்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 10, 11 & 12 பொதுத்தேர்வு - தேர்விற்கான அறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமனம் செய்து ஆணை வழங்குதல் சார்பு - மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment