10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் STUDY MATERIALS PART 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 28, 2022

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் STUDY MATERIALS PART 2

 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் STUDY MATERIALS PART 2

சமூக அறிவியல் 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வினாத்தாள்கள் மற்றும் வினா விடை வங்கி PART 1*

https://bit.ly/3z505e8


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்  MAP POINT OUT THE IMPORTANT PLACES*

https://bit.ly/3lPQyj9


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் சுரா ஈஸி கையேடு*

https://bit.ly/3M2IZAs


*🟣 STD 10 SOCIAL SCIENCE EXERCISE &  MAP DRAWING WORKBOOK*

https://bit.ly/3NGdhKp


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வினா வங்கி ( 57 பக்கங்கள் )*

https://bit.ly/3lPFYsf


*🟣 STD 10 SOCIAL SCIENCE MAP ( FILLED )*

https://bit.ly/3NJxIWX


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் 5 மதிப்பெண் வினா விடைகள்*

https://bit.ly/3LXRwof


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்  சிறப்பு கையேடு*

https://bit.ly/3I7rb6i


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்: காலக்கோடு*

https://bit.ly/3LTnPEB

No comments:

Post a Comment